Linaise sp. z o.o. spółka komandytowa ul. Józefa Górskiego 9/5 05-552 Mroków